یونایتدپرس بین المللی طی مقاله یی به قلم استرون استیونسون هماهنگ کننده کارزار تغییر در ایران نوشت: در حالی که اعتراضات خیابانی در ایران و عراق تشدید می شود، تنها یک هدف برای تظاهرکنندگان وجود دارد– رژیم فاشیست ملاها.

صفحه1 از5875